Tim!! Jongeuh! Der moet wel een tandje bij! Nog steeds de rode lantaarndragers na AZ thuis:

19 januari: AZ thoes: De weekwinnaar komt van de Goudkust : Oonze Jamboer senior! De koploper is nu Raymond!

Aj opscheet, köj vedage nog henig an doon! (21 januari)

Gespreksstof: De prijzen voor de winnaars en de verliezers gaan worden? Voorstel: Met ons allen de kroeg in, de winnaar(s )gratis! Hier de weekwinnaar van 20 januari AZ thuis (beker)!

De poule van de oonze! Lees en huiver!