UITSPRAAK VAN DE WEEK: Nen döl kan meer inkopen dan tien wies`n kon`t sliet`n.. (11 mei)