Gespreksstof: De prijzen voor de winnaars en de verliezers gaan worden? Voorstel: Met ons allen de kroeg in, de winnaar gratis?