Gespreksstof: De prijzen voor de winnaars en de verliezers gaan worden? Voorstel: Met ons allen de kroeg in, de winnaar(s )gratis! Hier de weekwinnaar van 20 januari AZ thuis (beker)!